Teuronjärven syvyyskartoitus

Teuronjärven syvyyskartoitus Teuronjärvi (35.793.1.003)

Luotaus pvm: 3.6.2020 Pinta ala: 131,57 ha

Valuma-alueen pinta-ala: 27,8 km2

Suurin löydetty syvyys luotaushetkellä: 4,8 m

Keskisyvyys: 1,9 m

Kokonaistilavuus: 3270700 m3

Luotaustulokset vastaavat 3.6.2020 hetkistä vesitilannetta, ja syvyydet vaihtelevat vesitilanteen muutosten mukaisesti. Teuronjärvessä ei tiedetä olevan virallista korkeusasemaa, vaan luotaushetken vedenkorkeus voidaan tarkistaa pj. Turusen rantakiveen tekemästä merkinnästä.

Luotaus tehtiin käyttäen sähkömoottorilla varustettua soutuvenettä. Lowrance-luotaimen anturi oli sijoitettuna pintakalvoon, jolloin luotausta pystyttiin tekemään myös paikoin tiheän vesikasvillisuuden lomassa. Suhteellisen navakka tuuli vähensi entisestään sähkömoottorin etenemisnopeutta.

Luonnollisesti yhden päivän aikana ei pystytä luotaamaan koko järveä, ja ajojälkien ulkopuoliset syvyydet ohjelmisto arvioi luotausjälkien todennettujen syvyyksien mukaisesti.

Syvyyskartta ja tilavuuslaskelma on laadittu ReefMaster 2-ohjelmiston avulla.

syvyys              pinta-ala m²                                tilavuus m³

< 1 m                 1223691                                      1343168

1-2 m                 906343                                       1099485

2-3 m                 443263                                         679323

3-4 m                45800                                          140239

4 m >                 2182                                            8485

2621279                                      3270700