Omien rantojen niitto kesällä 2021

MUUTOS ENNAKKOTIETOIHIN OMIEN RANTOJEN NIITTO!!
-niiton hinta jäsenille on 2021: 35€/tunti, hinta sisältää polttoaineen (tuotto yhdistykselle, niittäjät työskentelevät talkoilla)
-minimilaskutus on 1 tunti, laskutetaan 30 min tarkkuudella
-yhdistyksen niittäjät 2021: Esa Turunen (050 453 2916) ja Ville Vilppula
-niitto tilataan suojeluyhdistyksen sähköpostiin ilmoittautumalla
-niittokoordinaattori Anna sovittaa niittoajan niittokalenteriin
-ennen niittoa tilaaja ja yhdistyksen niittäjä käyvät läpi niittoalueen ja siellä mahdolliset vedenalaiset kivet yms.
-niittäjä niittää sovitun alueen ja työntää etuharavalla niittojätteen mahdollisimman lähelle rantaa sovitulle alueelle, josta tilaaja nostaa jätteen kuivalle maalle, joko läjitykseen tai kompostiin
-niittoa ei tehdä kovalla tuulella, sateella tai ukonilmalla, tällöin uusi aika sovitaan mahdollisimman pian
-niiton jälkeen yhdessä tilaajan ja niittäjän kanssa tarkistetaan työ ja käytetty aika
-yhdistys lähettää laskun sähköpostilla niiton jälkeen