Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden kielto

 

Hämeen elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskus määrää

Hämeenlinnassa sijaitsevalle Teuronjärvelle vesiskootterien ja

polttomoottorikäyttöisten perämoottorien käytön kiellon.

Kielto ei koske :

-järven hoidon kannalta tarpeellista polttomoottorikäyttöisen perämoottorin käyttöä.

-työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon käyttöä.

-virka-, sairaankuljetus ja pelastustoimen suorittamista

-puolustusvoimien toimintaa

(vesiliikennelaki 463/1996 15 ja 16 §)

Vesiliikennelain 19§:n mukaisesti kielto on , jos se on mahdollista, merkittävä vesialueelle, jota se koskee ,tai sen läheisyyteen. Merkitsemisestä vastaa kunta.